In groep 3 wordt de letterkennis herhaald en een begin gemaakt met leren lezen. De methode die we daarvoor gebruiken is de nieuwste versie van “Veilig Leren Lezen”. Informatie voor ouders op: www.veiliglerenlezen.nl. De methode geeft lezen, taal, spelling en begrijpend lezen in samenhang en gaat ervan uit dat een kind een aantal dingen moet kunnen en leren om met taal om te kunnen gaan. We bedoelen hiermee spreken, luisteren, lezen en schrijven. Met leuke tekeningen en onderwerpen die de kinderen op deze leeftijd aanspreken, worden de onderdelen systematisch aangeleerd.
De kinderen die alle klank-lettercombinaties al kennen bij het begin van groep 3, krijgen naast de gezamenlijke activiteiten ook lees- en werkboekjes op hun eigen leesniveau.
De kinderen krijgen vanaf groep 4 ook andere vormen van lezen aangeboden zoals: begrijpend lezen, gericht lezen (heel snel iets opzoeken in een tekst), studerend lezen, leesbeleving en voordracht lezen. Voor het begrijpend, gericht en studerend lezen gebruiken we de methode Leeslink en de methodiek “Hardop Denkend Lezen. “ Naast het gebruik van de methode Leeslink, een methode voor begrijpend lezen, integreren we de lees strategieën in alle andere vakken. Echter, begrijpend lezen is geen vak apart, maar gebruik je altijd. Vanaf groep 4  wordt structureel Leeslink ingezet. Deze methode behandelt de lees strategieën in het nieuws van de dag.

In groep 3 tot en met 6 wordt bij elke fase in het rekenonderwijs een overgang gecreëerd van concreet materiaal (voorwerpen, blokjes, staafjes, kralenstaven en abacus) naar het werken met modellen (busschema, stappenschema, splitshuisjes, H-T-E-schema)  en abstracte schema’s (cijferen). Vervolgens automatiseren de kinderen de bewerkingen. Voor dit bovenstaande proces gebruiken wij de reken- en werkboeken en het computerprogramma van de methode “Reken Zeker”, die ervan uitgaat dat de leerstof beter beklijft wanneer er begonnen wordt bij de basis en vandaar uit de opbouw maakt naar een hoger niveau van rekenen.  De methode Reken Zeker is een combinatie van realistisch en traditioneel rekenonderwijs. Per les krijgen de leerlingen een nieuw lesdoel aangeboden. Deze worden structureel herhaald. Het doel wordt aangeleerd middels een trekenstrategie en in de loop der schooljaren krijgen leerlingen ruimte om meerdere strategieën toe te passen.

Met de vakken geschiedenis en natuur wordt er in groep 3/4 met projectengewerkt. Elke week krijgen de kinderen 10 minuten input van de leerkracht, over het thema. Dit wordt gedaan door een filmpje, een PowerPoint etc. Aan de hand van deze input kunnen de kinderen onderzoeksvragen gaan maken, wat wil ik weten over dit thema? De computer maakt random groepjes, zodat de kinderen elke keer met andere kinderen leren samenwerken. In deze groepjes worden de onderzoeksvragen besproken en wordt samen één onderzoeksvraag gekozen of gemaakt. De onderzoeksvragen kunnen uitgewerkt worden in een PowerPoint, een muurkrant, een kunstwerk etc. de kinderen bepalen dit zelf. De kinderen leren informatie van het internet afhalen, maar leren ook het documentatie centrum te gebruiken. Na 4 weken gewerkt te hebben aan dit thema, bereiden de kinderen een presentatie voor van het gemaakte werkstuk en presenteren ze dit in de groep. Zo leren de kinderen van elkaar en wordt in een korte periode veel geleerd. De volgende thema’s zijn al langs gekomen: Dinosaurussen, Mijn lichaam, Ridders en kastelen. Ons huidige thema is ‘Weet wat je eet.’ Tijdens het gehele proces leren kinderen naar zichzelf kijken, maar leren ook elkaar feedback te geven.