Hoe volgen wij onze leerlingen?
Vanaf het moment dat uw kind op school komt, worden de ontwikkelingen van uw kind gevolgd op de volgende onderdelen: We gebruiken hiervoor de toetsen die bij de diverse methoden horen, maar tevens de niet methode gebonden toetsen van het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (CITO). In de kleutergroepen werken de leerkrachten met het kleutervolgsysteem BOSOS.
Daarnaast houden wij de ontwikkeling van de kinderen bij door het gebruik van: 
Leren leren
Leren heeft te maken met het zich eigen maken van nieuwe kennis of het aanpassen van bestaande kennis. Hierbij onderscheiden we 6 verschillende niveaus van denkvaardigheden. Namelijk het onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren en het creëren van kennis. In het basisonderwijs is er de afgelopen jaren vooral veel aandacht geweest voor de eerste drie niveaus. Daardoor dreigen leerlingen later vast te lopen in het voortgezet onderwijs. Deze leerlingen merken dat het leren steeds minder vanzelf gaat en ervaren dat vakken en opdrachten steeds ingewikkelder worden. Zij worden uiteindelijk minder gemotiveerd als het succes in het leren uitblijft. Ze halen minder goede resultaten en haken soms zelfs helemaal af.  Wij willen graag dat onze leerlingen succesvol blijven leren, ook na het doorlopen van hun schoolloopbaan op de Ollie B. Bommel school. De leerkrachten van groep 5 t/m 8 richten zich daarom niet alleen op de inhoud van verschillende vakken maar ook op de taak aanpak van leerlingen. Hierbij worden doe en denkvaardigheden getraind zodat leerlingen leren om met afstand naar een probleem te kijken en zodoende te ontdekken hoe een probleem (anders) opgelost kan worden. Ook vaardigheden zoals strategisch kunnen denken, evalueren van feedback,  initiatief nemen, plannen en organiseren of het reguleren van emoties als iets niet lukt, worden getraind. Deze vaardigheden zijn bepalend om leerlingen efficiënt en succesvol te kunnen laten leren. Middels de weektaken in de klas krijgen de leerlingen ruimte om deze vaardigheden te ontwikkelen. Voor de leerkrachten geeft deze werkvorm hen meer ruimte om nog gerichter en vol aandacht leerlingen te begeleiden in kleine groepjes aan de instructietafel.