De school is gestart met het aanbieden van Talentwerk. Talentwerk geeft leerlingen de kans om de eigen talenten verder te laten ontwikkelen. Talentwerk wordt met name aangeboden aan leerlingen die op sommige vakken zo uitblinken dat zij naast het reguliere aanbod, ruimte hebben om met talentwerk aan de slag te gaan. Hierdoor wordt leren nog leuker! De leerlingen komen elke week 15 minuten langs juf Nadja, de leerkracht van Talentwerk, en bespreken hier welke vraag zij willen onderzoeken, de doelen die ze willen behalen, hoe ze deze doelen willen behalen en hoe ze deze doelen later gaan meten. De onderzoekvragen worden zelf samengesteld, waardoor de onderwerpen erg uit een lopen. Zo wordt er nu Chinees geleerd of leert een leerling hoe hij het beste kan programmeren.  En wordt onderzocht welke slang nu de grootste is in de wereld? Deze onderzoeksvragen worden uitgewerkt en verwerkt in een verslag, muurkrant of bijvoorbeeld een PowerPoint presentatie. De leerlingen leggen continu verantwoording af op een registratieblad, waardoor het eigen handelen (het eigen leren)  zichtbaar wordt. Talentwerk wordt nu aan een klein aantal leerlingen aangeboden die hiervoor ruimte hebben in het rooster doordat zij op bepaalde vakken zichzelf overstijgen. De verwachting is dat deze groep zich steeds meer zal uitbreiden. De methode Slimpuls wordt bij ons op school ingezte voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Met deze methode wordt de reguliere lessstof compacter aangeboden en gaan leerlingen aan de slag met denkspellen, waarbij voor de hogere orde denkvaardigheden gebruikt worden. Deze denkspellen worden ook wel smartgeames genoemd. Middels een subsidie heeft de school hier de afgelopen twee jaar in kunnen investeren.