Dit schooljaar hebben wij  voor de leerlingen van groep 3 en 4 iets nieuws in petto!
Deze leerlingen krijgen namelijk een schooljaar lang, bijna elke week, een uur muziekles! Gewoon in de klas, met de eigen juf erbij, maar wel van een échte muziekdocent. Deze muziekdocent gaat lessen algemene muziekleer geven met gebruikmaking van het instrument waar hij of zij bevoegd voor is. Dus bijvoorbeeld uitleg over hoog en laag, over lang en kort en over de verschillende muziekstijlen. Maar er worden ook liedjes gezongen over het instrument, er wordt veel over verteld en misschien filmpjes vertoond en natuurlijk zal de docent het instrument ook laten zien en - dat is het belangrijkste - laten horen. En als het even kan zullen de kinderen ook zelf wel eens op het instrument mogen spelen. Om zoveel mogelijk instrumenten in één schooljaar voorbij te laten komen, trekken de docenten volgens een bepaald rooster langs alle basisscholen op het eiland. Elke 4 weken krijgt elke groep 4 een andere docent én dus een ander instrument voor de klas. De lessen algemene muziekleer lopen daarbij op elke school gewoon door. De methode die hiervoor wordt gebruikt is in opdracht van het Muziekgebouw GO speciaal hiervoor ontwikkeld en heet “Muziekcarrousel”.
Aan het eind van het schooljaar zullen als afsluiting kleine ‘concertjes’ worden georganiseerd waar natuurlijk ook publiek voor uitgenodigd gaat worden! 
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee besteedt de komende 2 schooljaren veel aandacht aan cultuureducatie.
Dat is mogelijk door een subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie.
Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen hun individuele talenten ontwikkelen.
Daarnaast vinden we dat elk kind zich breed moet kunnen ontwikkelen op het gebied van kunst en cultuur.
Omdat te realiseren is er een raamwerk opgezet, gebaseerd op kerndoelen en doorgaande leerlijnen.
Iedere leerling krijgt, vanaf groep 1 t/m 8, een basispakket cultuuronderwijs aangeboden.
Het raamwerk bestaat uit de onderdelen: cultureel erfgoed, beeldend, muziek,
dans, drama, media en literatuur.
SOPOGO investeert de komende 2 jaar samen met, liefst regionale, vakdocenten en culturele partners veel in cultuureducatie
De werkgroep heeft de keuze gemaakt om in de periode van januari 2017 t/m juni 2017 onze aandacht te richten op de kunstvakken beeldend en dans. Aan onze school is een vakdocent Dans gekoppeld namelijk Hanna Mojet.
Hanna Mojet is pedagoog klassieke dans. Ze heeft haar eigen balletschool Prélude.
Vanaf dinsdag 17 januari zal Hanna gedurende 10 weken danslessen verzorgen in alle groepen. Op dinsdagmiddag is groep 7/8 aan de beurt en op de vrijdagochtend zal ze met de overige groepen aan de slag gaan. Ze heeft ontzettend veel zin om met onze leerlingen te gaan werken en we hopen dat de kinderen ook enthousiast op deze lessen zullen reageren.
Kinderen leren tijdens deze lessen spelenderwijs bewegen op muziek als voorbereiding op (klassieke) dans. De nadruk ligt op de ontwikkeling van muzikaliteit en expressie en op training van het motorisch geheugen.
Neem gerust een kijkje op  www.balletschoolprelude.nl voor meer informatie.