Onze school is wederom ingeloot om deel te nemen aan het school fruit en groente EU programma. Dit houdt in dat wij 20 weken fruit en groente voor alle leerlingen geleverd krijgen. Wij trachten als school het geode voorbeeld te geven door kinderen aan te moedigen fruit en groente te eten. Maandag en dinsdag kunnen de kinderen ook iets anders meenemen dan fruit voor de pauze. Echter op de woensdag, donderdag en vrijdag bieden wij de kinderen fruit aan. Mocht u kind bepaalde fruit en groentesoorten niet lekker vinden, dan verzoeken wij er zelf voor zorg te dragen dat dat op deze dagen fruit of groente wordt meegegeven.