Bij de kinderen in de groepen 1 en 2 wordt het onderwijs vormgegeven vanuit projecten en met thema’s, waarin alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Hiertoe behoren:
 
1. Zintuiglijke ontwikkeling;
2.Cognitieve ontwikkeling;
3. Sociale ontwikkeling;
4. Bewegingsonderwijs;
5. Expressieactiviteiten.
 
Meestal begint de schooldag met het kringgesprek en een gezamenlijke, ontdekkende leeractiviteit (zoals de dag, de datum, tellen, kleuren, vormen, klanken, letterkennis, etc.). Daarna kiezen de kinderen een activiteit met materiaal, een werkblad of een van de speelhoeken. Het lokaal is verdeeld in hoeken. Zo zijn er de verteltafel, de poppen-, de bouw-, de puzzel-, de lees- en computerhoek. Het samenspelen, vinden wij op school erg belangrijk. Voorlezen uit het grote arsenaal aan boeken dat op school aanwezig is, behoort ook tot een belangrijk moment van de dag. Elke dag spelen de kinderen in de speelzaal en/of op het schoolplein.
Binnen de verschillende projecten proberen we alle ontwikkelingsgebieden aan de orde te laten komen. Voorbeelden van thema’s zijn o.a. knuffels, kleuren, het eigen lichaam, de seizoenen en omgaan met elkaar. Indien mogelijk maken de kinderen excursies om het thema te verlevendigen. Al spelend en werkend worden de technieken en vaardigheden ingeoefend die de basis leggen voor de verdere ontwikkeling van elk individueel kind.
Daarnaast nemen onze kleuters deel aan boekenpret. Tijdens het werken met boekenpret staat er een prentenboek centraal (www.boekenpret.nl). De doelstellingen van boekenpret zijn:
Dit schooljaar werken wij voor een tweede jaar op rij met een nieuwe methode voor rekenen, namelijk de methode Reken Zeker. De kleuters werken met diverse concrete materialen als blokjes, kastanjes, kralen en logiblokken. De bouwhoek en de zand/watertafel hebben hun functie bij het omgaan met meten en vergelijken. Daarnaast worden de rekenbegrippen gestimuleerd door leergesprekken, telverhalen, liedjes, werkbladen en activiteiten uit de kleuteruitgave van de methode “Reken Zeker”, die wij op onze school voor het rekenonderwijs gebruiken. Ook gebruiken de leerkrachten in de kleuterklas de map gecijferde ontluikendheid.